Poezija

Nijedno dete nije siroče

Pogledaj, zora je nestala, noć se ugasila. Tiho nestajem i ja. Gde da odem? Kuda da pobegnem? Ne mogu. Ti si u mojoj glavi.

Zelena humka

Magla… U daljini  vlada jeza… Zvuk je  strašan. Zatvorenik sam mistične šume. Nepomično stojim, kolena klecaju. Ne smem dalje. Bojim  se šuma. Postajem avet,