Relja Dereta: Nauči da pričaš priče

Relja Dereta vodi kroz ključne aspekte javnog nastupa, bez obzira da li nastupamo uživo ili online

– Koji su sve koraci u samoj pripremi za nastup – odakle krećemo, koliko vremena odvajamo za koji segment, kako da pametno rasporedimo vreme za pripremu da bismo izbegli rad na nastupu noć pred sam nastup.

– Strateški razvoj koncepta nastupa – kako analiziramo publiku, kontekst i širu sliku u kojoj se dešava nastup, kako definišemo ciljeve našeg nastupa i stvaramo prostor za potencijalnu interakciju i improvizaciju.

– Razvoj efektnog scenarija – Kako da strukturiamo naš govor  tako da sve vreme teče i drži pažnju publike, kako da uz pomoć priča, primera i drugih tehnika prenesemo suštinu.

– Prezentacijske veštine – kako da se autentično izrazimo i ostvarimo kontakt sa publikom, kako da stojimo, sedimo, krećemo se, gestikuliramo, kako da prevaziđemo tremu.