Osnove digitalne bezbednosti i digitalno nasilje

Predavanje je usmereno na osnove digitalne bezbednosti, savete kako da bolje zaštitite vaše podatke i naloge u digitalnom okruženju i aplikacijama koje možete koristiti u ostvarivanju tog cilja. Takođe su pokrivene osnove infrastrukture interneta, protoka podataka i zaštite podataka o ličnosti.

Bojan Perkov je istraživač SHARE Fondacije. Njegova interesovanja i područja rada su sloboda izražavanja, digitalna bezbednost, onlajn mediji i odgovornost za internet sadržaj, kao i brojna druga pitanja koja se tiču izražavanja na internetu, poput internet politika, govora mržnje, neutralnosti mreže, cenzure, itd. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.