Nova osećajnost: algoritam, umetnost i društvo

Naučnik E. O. Wilson postavio je dijagnozu savremenog čovečanstva: paleolitske emocije, srednjovekovne institucije, božanska tehnologija. U čemu se sastoji ova božanska tehnologija? U njenoj osnovi nalazi se ideja algoritma – matematički preciznog postupka za rešavanje nekog problema, postupka koji mašina može da izvrši. Od sabiranja dva broja do moderne veštačke inteligencije.

Međutim, šta su društveni i ljudski smisao algoritma? Kako mašinski sistemi utiču na naš život, komunikaciju, zarade i ljubav? Šta je logika algoritma, i još važnije – šta je njegova etika, estetika i poetika? Kako pevati u epohi algoritama? Kako pisati, kako crtati? Udruživati se? Maštati? Kako graditi jednu novu osećajnost za sebe i druge, novi zajednički svet koji ima smisla?