Broj romskih studenata se prepolovio u poslednjih 10 godina

Interjvu s Nenadom Vladisavljevim, predsednikom Udruženja romskih studenata.

Distanca i dalje postoji 

Tokom proteklog meseca radili smo istraživanje u okviru projekta Youth Media Hub. Ispitivali smo stavove mladih u vezi sa problemima Roma u društvu. Iako preko 90 odsto ispitanika nema odmah negativan stav prema Romima, istraživanje je pokazalo da distanca ipak postoji.  

O tome, kao i o problemima na koje u obrazovanju nailaze Romi, razgovorali smo sa Nenadom Vladisavljevom, predsednikom Udruženja romskih studenata.  

Nenad nam je rekao da je udruženje nastalo na talasu studentskih pokreta devedesetih, kada su generalno studenti imali važnu ulogu u društvenim promenama. Osamnaest studenata Roma koji su tada studirali na Univerzitetu u Novom Sadu, osnovali su udruženje 2000. godine. 

Afirmativne mere  

Od 2003. u Republici Srbiji primenjuju se afirmativne mere za upis na studije, smeštaj u domove i posebne stipendije za studente romske nacionalnosti. Univerzitet u Novom Sadu jedinstven je u Srbiji jer je Statutom Univerziteta Udruđenje romskih studenata porepoznato kao reprezentativna organizacija studenata Roma te imenuje jednog člana Studentskog parlamenta Univerziteta.

Podrška i informisanje 

Udruženje pruža podršku studentima u savladavanju poteškoća u nastavi tokom studija i u prilagođavanju na studentski život, a između ostalog informiše ih i o mogućnostima poput stipendija za studente Rome, smeštaja u studenstske domove po afirmativnim merama i sličnom. 

Kada studenti naiđu na poteškoće tokom studija, udruženje organizuje starije studente da pomognu mlađima. Takođe organizuje studente da pomognu srednjoškolcima Romima u pripremama za polaganje prijemnog ispita. 

Sa kakvim problemima se susreću romski studenti? 

Problemi su finansijske prirode budući da većina studenata dolazi iz veoma siromašnih porodica, te ukoliko student Rom ne uspe da se kvalifikuje za smeštaj u studentski dom gotovo je nemoguće da nastavi studije. Pored kvalifikacija za dom, studije se najčešće prekidaju i zbog gubitka prava na stipendiju. Bez stipendije, studenti Romi nisu u mogućnosti da pokriju troškove života. 

Pored finansijskih, problemi mogu biti i psihološke prirode kada pojedinac ima poteškoće da zadrži vlastiti romski identitet, a da istovremeno usvoji nove obrasce ponašanja. 

  • Za 10 godina 50 odsto manje romskih studenata  

Podaci Univerziteta o broju studenata Roma koji upisuju prvu godinu studija po afirmativnim merama mogu se pronaći svake godine. Na osnovu toga znamo da je na Univerzitetu u Novom sadu trenutno oko 40 studenata Roma

Nažalost taj broj kontinuirano opada u prethodnih 10 godina, tako da je na primer 2010/2011. broj Roma na Univerzitetu u Novom sadu bio 92, što znači da se za 10 godina smanjio za 50 odsto. 

Zašto opada broj Roma na univerzitetima? 

  • Nedostatak motivacije i informisanosti 

Uslovi za studiranje Roma su dobri i mi smo u tom smislu zadovoljni. Ono što nedostaje je kontinuirano motivisanje i informisanje srednjoškolaca Roma za univerzitetsko obrazovanje, zbog čega imamo pad broja studenata Roma na univerzitretima. 

  • Donatori nisu fokusirani na visoko obrazovanje Roma 

Za ulazak u srednje škole i rad sa maturantima na razvoju želje za akademskim dostignućima potrebna su sredstva koja Udruženje nema.  

Nažalost donatori nisu fokusirani na visoko obrazovanje Roma, odnosno finansijski instrumenti za ovakve aktivnosti nisu dostupni. 

Zbog toga u Udruženju mislimo da će za 5 godina broj studenata Roma na Univerzitetu u Novom Sadu biti toliko mali da će praktično studenti Romi kao grupa nestati sa Univerziteta.  

Mi smo na ovo upozoravali Univerzitet u Novom Sadu. Oni su prepoznali ovaj rizik i pomogli nam da alarmiramo donatore poput Roma Education Funda, ali ni Univerzitet nije naišao na razumevanje donatora za rešavanje tog problema

Studenti Romi su zajednica u odumiranju na Univerzitetu u Novom Sadu, pa i na drugim univerzitetima u Srbiji.